توضیحات

تمامی تبلیغات وبسایت بصورت بنری میباشد و سایز بنر برای ثبت تبلیغ باید با توجه به جدول زیر باشد و سایز هایی که طبق جدول زیر نباشد ثبت نخواهد شد .

نحوه نمایش بنر ها بصورت ۱۵ ثانیه ای و تصادفی است یعنی بنر ها هر ۱۵ ثانیه و یا با هر بار تازه سازی صفحه(رفرش) تغییر میکند .

برای ثبت تبلیغات باید  بنر و لینک مورد نظر خود را به پشتیبانی ما در پیام رسان ایتا ارسال نمایید تا بعد از بررسی و تایید و پرداخت هزینه تبلیغ بنری شما در وبسایت به نمایش گذاشته شود.

بعد از ثبت آگهی در وبسایت دیگر امکان انتقال آگهی بنری به قسمت دیگر وبسایت وجود نخواهد داشت و تنها امکان ویرایش آگهی وجود دارد و درصورت درخواست ویرایش آگهی با کسر ۲ روز از اعتبار آگهی توسط تیم پشتیبانی انجام خواهد شد.

مقررات تبلیغات

۱- آگهی های مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران ثبت نخواهد شد.

۲- آگهی های ثبت شده چه از لحاظ محتوای خود آگهی و چه عنوان بایستی همگام با شرع و عرف جامعه باشد و حاوی عناوین اجباری ،الفاظ رکیک ، قسم دادن و … نباشد وتایید نخواهد شد.

جدول تعرفه های تبلیغات

نام تبلیغ

سایز تبلیغ

تبلیغ ۱۵ روزه

تبلیغ ۳۰ روزه

_______
Width x Height
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱
۹۰×۷۲۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
———-
————
————–
—————
————–
————–
————–
—————-
تبلیغات ۴
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۵
۱۲۵×۱۲۵
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۶
۲۵۰×۲۵۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۷
۶۰۰×۱۲۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۸
۶۰۰×۱۶۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان

نام تبلیغ

سایز تبلیغ

تبلیغ ۱۵ روزه

تبلیغ ۳۰ روزه

تبلیغات ۹
۱۲۵×۱۲۵
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۰
۳۰۰×۶۰۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۱
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۲
۲۵۰×۲۵۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۳
۶۰۰×۳۰۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۴
۶۰۰×۱۲۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۵
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۶
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۷
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان

نام تبلیغ

سایز تبلیغ

تبلیغ ۱۵ روزه

تبلیغ ۳۰ روزه

تبلیغات ۱۸
۱۲۵×۱۲۵
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۱۹
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۲۰
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغات ۲۱
۶۰×۴۶۸
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغ فوتر۱
۱۲۵×۱۲۵
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان
تبلیغ فوتر۲
۲۴۰×۱۲۰
۱۵٫۰۰۰ تومان
۲۵٫۰۰۰ تومان